English

Vseobecna fakultni nemocnice v Praze

VIEW ALL STUDY CLINICS

STUDY CLINIC ADDRESS

Vseobecna fakultni nemocnice v Praze, Katerinska 30, Praha 2

Primary Investigator

Robert Jech

Ready to get started?

FIND A STUDY CLINIC