Čeština

Tato výzkumná studie FORT u neurodegenerace spojené s pantotenátkinázou (Panthotenate
Kinase-Associated Neurodegeneration, PKAN) se provádí v nemocnicích ve Spojených státech
amerických a v plánu je zahájit ji i v jiných zemích v Evropské unii a Severní Americe.

Zadavatel, pracovníci lékařského výzkumu a studijní tým výzkumné studie FORT PKAN
vynaloží veškeré úsilí k zajištění, že bude zvážena účast všech vhodných pacientů, ale v
některých případech zařazení pacienta do této studie nemusí být možné z geografických a
jiných důvodů.

Pokud žijete v zemi, která není ve výše uvedeném seznamu, kontaktujte prosím svého lékaře,
který Vám poskytne informace o dostupných možnostech léčby.

O tomto klinickém hodnocení

Klinické hodnocení FORT bude hodnotit, jak dobře zkoumaný hodnocený přípravek funguje u lidí s neurodegenerací asociovanou s pantotenátkinázou (pantothenate kinase-associated neurodegeneration, PKAN). Pokud je Vám 18–65 let, byla u Vás diagnostikována PKAN a nevyžadujete ventilátor, můžete se klinického hodnocení účastnit. Než se do klinického hodnocení zapojíte, musí být splněna další zdravotní kritéria, která posoudí tým klinického hodnocení.

JSTE PŘIPRAVENI ZAČÍT?

NAJÍT KLINIKU PROVÁDĚJÍCÍ KLINICKÉ HODNOCENÍ